Sprzedaż należności wchodzących w skład masy upadłości z wolnej ręki w trybie przetargu

Syndyk masy upadłości Amber Gold Sp. z o.o. w upadłości  likwidacyjnej w Gdańsku ogłasza o SPRZEDAŻY NALEŻNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI z wolnej ręki w trybie przetargu:
 
Przetarg organizowany jest na podstawie postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 18 stycznia 2019 r. (sygn. akt VI GUp 23/12).
 
Przedmiotem sprzedaży z wolnej ręki w trybie przetargu jest nabycie pakietów należności wchodzących w skład masy upadłości Amber Gold sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku, wynikających z udzielonych  pożyczkobiorcom będącym osobami fizycznym pożyczek określonych w sporządzonym przez Eurolinks S.A. raporcie z wyceny pakietów:
 
        1.1 określonych w sporządzonym przez Eurolinks S.A. raporcie z wyceny pakietu nr II p.n. „Zgon dłużnika” za cenę wywoławczą nie niższą 2.336,32 zł (słownie; dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych 32/100).
 
        1.2 określonych w sporządzonym przez Eurolinks S.A. raporcie z wyceny pakietu nr III p.n. „Częściowy brak adresu” za cenę wywoławczą nie niższą niż 316.615,17 zł  (słownie: trzysta szesnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych 17/100)
 
        1.3 stanowiących pakiet nr IV pn.: „Mieszany” za cenę nie niższą niż kwota oszacowania pakietu wykonana przez Eurolinks S.A. działającą na zlecenie syndyka  tj. 1.033.533,93 zł (słownie: jeden milion trzydzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści trzy złote 93/100),
 

Sprzedaż należności wchodzących w skład masy upadłości

Syndyk masy upadłości Amber Gold Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Gdańsku ogłasza o SPRZEDAŻY NALEŻNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI w trybie aukcji:

 

Aukcja zorganizowana jest na podstawie postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 30 listopada 2018 r. oraz postanowienia z dnia 25 września 2018 r. (sygn. akt VI GUp 23/12).

 

Przedmiotem aukcji jest nabycie pakietów należności wchodzących w skład masy upadłości Amber Gold sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku, wynikających z udzielonych pożyczkobiorcom będącym osobami fizycznym pożyczek określonych w sporządzonym przez Eurolinks S.A. raporcie z wyceny pakietów:

 

1.1 określonych w sporządzonym przez Eurolinks S.A. raporcie z wyceny pakietu p.n. „Częściowy brak adresu” za cenę wywoławczą nie niższą niż 316.615,17 zł (słownie: trzysta szesnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych 17/100),

 

1.2 stanowiących pakiet pn.: „Mieszany” za cenę nie niższą niż kwota oszacowania pakietu wykonana przez Eurolinks S.A. działającą na zlecenie syndyka tj. 1.033.533,93 zł (słownie: jeden milion trzydzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści trzy złote 93/100),

Czytaj więcej: Sprzedaż należności wchodzących w skład masy upadłości

SPRZEDAŻ NALEŻNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI w trybie aukcji

Syndyk masy upadłości Amber Gold Sp. z o.o. w upadłości  likwidacyjnej w Gdańsku ogłasza o SPRZEDAŻY NALEŻNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI w trybie  aukcji

 

Aukcja zorganizowana jest na podstawie postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 25 września 2018 r.(sygn. akt VI GUp 23/12).

Przedmiotem aukcji jest nabycie pakietu należności wchodzących w skład masy upadłości Amber Gold sp. zoo. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku,

1.1 wynikających z udzielonych  pożyczkobiorcom będącym osobami fizycznym określonych w sporządzonym przez Eurolinks SA raporcie z wyceny pakietu pn pożyczek „Częściowy brak adresu ”  za cenę wywoławczą nie niższą  345.989,70 zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 70/100) oraz

1.2 określonych w sporządzonym przez Eurolinks SA raporcie z wyceny pakietu pn „Zgon dłużnika”  za cenę wywoławczą nie niższą 2.336,32 zł ( słownie; dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych 32/100).

 

Czytaj więcej: SPRZEDAŻ NALEŻNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI w trybie aukcji

Obwieszczenie

Sędzia - komisarz w postępowaniu upadłościowym Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej  z siedzibą w Gdańsku ul. Długie Ogrody 8-14, 80-755 Gdańsk sygn. akt. VI GUp 23/12  zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu - komisarzowi w dniu 26 lipca 2018 r. uzupełniającej listy wierzytelności nr 3, którą może przeglądać  każdy zainteresowany, w czytelni Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10 w godzinach urzędowania Sądu.

W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności nr 3 sędziemu – komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego – komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

 

 

Obwieszczenie o złożeniu uzupełniającej listy wierzytelności nr 2

    Sędzia - komisarz w postępowaniu upadłościowym Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej  z siedzibą w Gdańsku ul. Długie Ogrody 8-14, 80-755 Gdańsk sygn. akt. VI GUp 23/12  zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu - komisarzowi w dniu 22 listopada 2017 r. uzupełniającej listy wierzytelności nr 2, którą może przeglądać  każdy zainteresowany, w czytelni Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10 w godzinach urzędowania Sądu. 
 
    W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności nr 2 sędziemu – komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego – komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. 
 
 

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Amber Gold Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej  z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie  art. 213 w zw. z art.206 ust. 1 pkt 3 oraz art. 326 Ustawy z dnia 28.02.2003 r. „ Prawo Upadłościowe i Naprawcze”
 
OGŁASZA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI  RUCHOMOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI:
mebli i wyposażenia, sprzętu IT, telefonów
Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 606 963 661 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00  lub adresem e-mailowym:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oferty będą przyjmowane do wyczerpania zapasów.

Informacja

Sędzia - komisarz w postępowaniu upadłościowym Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej  z siedzibą w Gdańsku ul. Długie Ogrody 8-14, 80-755 Gdańsk sygn. akt. VI GUp 23/12  , postanowieniem z dnia 30.10.2017 roku  zatwierdził listę wierzytelności z dnia 16.06.2015 roku oraz  uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 18.11.2016 roku.

 

 

Informacja

 

Informuję, iż ogłoszenie o wyłożeniu listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dnia 13.07.2015r. nr 133/2015 (4764).

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Sędzia - komisarz w postępowaniu upadłościowym Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej  z siedzibą w Gdańsku ul. Długie Ogrody 8-14, 80-755 Gdańsk sygn. akt. VI GUp 23/12  zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu - komisarzowi w dniu 16 czerwca 2015 r. listy wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10 w godzinach urzędowania Sądu. Informacje o liście wierzytelności osobom upoważnionym udzielać będą również pracownicy syndyka masy upadłości osobiście w biurze syndyka masy upadłości Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ul. Stągiewna 11, 80-750 Gdańsk lub telefonicznie pod nr telefonu: 881 525 479 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00- 14.00. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu – komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego – komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Ogłoszenie o wyłożeniu listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dnia 13.07.2015 r. nr 133/2015 (4764).

 

 

 

Podkategorie

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj