Zmiany na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej_sygn. akt. VI GUp 23/12

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku sygn. akt. VI GUp 23/12 zawiadamia, że postanowieniem       z dnia 14 stycznia 2020 r. sygn. akt. VI GUp 23/12 Ap-25 Sędzia Komisarz na mocy art. 261 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2003 nr 60 poz. 535 ze zm.) dokonał z urzędu zmian na liście wierzytelności z dnia 16 czerwca 2015 r. zatwierdzonej postanowieniem Sędziego Komisarza w dniu 30 października 2017 r. w ten sposób, że:
 
    1. pod Lp. 73 (ZW 86), stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 36.154,08 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 463,57 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 36.617,65 zł,
 
    2. pod Lp. 235 (ZW 255), stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 1.985,33 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 43,84 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 2.029,17 zł,
 
    3. pod Lp. 881 (ZW 924), stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 6.057,28 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 62,56 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 6.119,84 zł,
 
   4. pod Lp. 1291 (ZW 1352), stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 181.083,09 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 5.830,05 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 1.068,52 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 187.981,66 zł,
   5. pod Lp. 1514 (ZW 1582), stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 127.982,24 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 127.982,24 zł,
 
    6. pod Lp. 1694 (ZW 1772), stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 40.578,94 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 390,23 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 40.969,17 zł, 
 
    7. pod Lp. 1964 (ZW 2061), stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 6.204,35 zł z tytułu należności głównej  w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 66,29 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 6.270,64 zł, 
 
    8. pod Lp. 1967 (ZW 2064), stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 4.059,64 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 53,50 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 4.113,14 zł, 
 
    9. pod Lp. 2325 (ZW 2446), stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 3.129,39 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 40,12 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 3.169,51 zł,
 
   10. pod Lp. 2365 (ZW 2489), stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 13.773,18 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 132,45 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 13.905,63 zł,
 
    11. pod Lp. 2739 (ZW 2887), stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 6.617,92 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 6.617,92 zł,
 
    12. pod Lp. 2782 (ZW 2932), stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 26.950,85 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 268,77 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 27.219,62 zł,
 
    13. pod Lp. 3207 (ZW 3394), stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 12.285,36 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 131,27 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 12.416,63 zł,
 
    14. pod Lp. 3360 (ZW 3555), stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 3.060,09 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 31,61 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 3.091,70 zł,
 
    15. pod Lp. 3582 (ZW 3788), stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 1.927,27 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 21,97 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 1.949,24 zł,
 
    16. pod Lp. 3602 (ZW 3811), stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 30.599,83 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 373,55 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 30.973,38 zł,
 
    17. pod Lp. 3628 (ZW 3828), stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 16.474,18 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 129,87 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 167,00 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 16.771,05 zł,
 
    18. pod Lp. 3724 (ZW 3941) stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując           w kolumnie 9 „Kwota” 6.199,21 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 6.199,21 zł,
 
    19. pod Lp. 3759 (ZW 3976), stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 4.423,99 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 55,15 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 4.479,14 zł,
 
    20. pod Lp. 3908 (ZW 4142) stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 9.201,92 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 112,51 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 9.314,43 zł,
 
    21. pod Lp. 3980 (ZW 4219), stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując          w kolumnie 9 „Kwota” 2.456,21 zł z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 92.296,11 zł,
 
    22. pod Lp. 4149 (ZW 4396) stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 55.896,48 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 557,43 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 56.453,91 zł,
 
    23. pod Lp. 4245 (ZW 4492) stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 716,37 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 8,93 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 725,30 zł,
 
    24. pod Lp. 4251 (ZW 4498) stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 104.711,97 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 104.711,97 zł,
 
    25. pod Lp. 4265 (ZW 4512) stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 19.967,34 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 256,02 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 20.223,36 zł,
 
    26. pod Lp. 4467 (ZW 4728) stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 32.710,79 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 419,42 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 33.130,21 zł,
 
    27. pod Lp. 4474 (ZW 4736) stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 14.572,60 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 150,52 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 14.723,12 zł,
 
    28. pod Lp. 5036 (ZW 5334) stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 12.875,98 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 160,51 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 13.036,49 zł,
 
    29. pod Lp. 5150 (ZW 5459) stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 1.925,58 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 42,52 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 1.968,10 zł,
 
    30. pod Lp. 5924 (ZW 6304) stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 4.342,61 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 54,13 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 4.396,74 zł,
 
    31. pod Lp. 6413 (ZW 6849) stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 6.971,91 zł z tytułu należności głównej  w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 6.971,91 zł,
 
    32. pod Lp. 6902 (ZW 7384), stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 46.978,13 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 1.933,60 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 740,18 zł  z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 49.651,91 zł,
 
    33. pod Lp. 7101 (ZW 7607) stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 17.561,50 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 133,37 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 17.694,87 zł,
 
    34. pod Lp. 7150 (ZW 7663) stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 28.802,64 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 379,56 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 29.182,20 zł,
 
    35. pod Lp. 7415 (ZW 7949) stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując           w kolumnie 9 „Kwota” 9.434,29 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 9.434,29 zł,
 
    36. pod Lp. 7519 (ZW 8062) stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując          w kolumnie 9 „Kwota” 5.555,09 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia,     w kolumnie 10 „Razem” kwotę 5.555,09 zł,
 
    37. pod Lp. 7598 (ZW 8145) stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 19.855,69 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 20.438,70 zł,
 
    38. pod Lp. 8446 (ZW 9038) stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 3.998,51 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 39,88 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 4.038,39 zł,
 
    39. pod Lp. 8519 (ZW 9115) stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując           w kolumnie 9 „Kwota” 6.842,50 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 6.842,50 zł,
 
    40. pod Lp. 8956 (ZW 9571) stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 68.272,08 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 1.769,01 zł z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 463,46 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 70.968,01 zł,
 
    41. pod Lp. 8969 (ZW 9585) stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 14.517,67 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 149,95 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 14.667,62 zł,
 
    42. pod Lp. 9211 (ZW 9842) stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 10.120,03 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 144,18 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 10.264,21 zł,
 
    43. pod Lp. 9973 (ZW 10648) stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 6.159,63 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 65,82 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 6.225,45 zł,
 
    44. pod Lp. 10449 (ZW 11159) stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 4.441,12 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 47,45 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 4.488,57 zł,
 
    45. pod Lp. 10900 (ZW 11651) stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 13.414,69 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 191,11 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 13.605,80 zł,
 
    46. pod Lp. 11102 (ZW 11859) stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 73.376.38 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 2.907,33 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 127,10 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 76.410,81 zł,
 
    47. pod Lp. 11221 (ZW 11985) stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 2.768,59 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 35,50 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 2.804,09 zł,
 
Poucza się, iż od niniejszego postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia w terminie     7 dni licząc od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zażalenie wnosi się do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk jako Sądu II instancji z podaniem sygnatury akt VI GUp 23/12 Ap-25.